Sara Kulturhus i Skellefteå är Sveriges högsta träbyggnad och med sin konstruktion en spektakulär skapelse för världen att beskåda.

E-konsult fick möjligheten att medverka i projekteringen och tillverkningen av Sara Kulturhus. Uppdraget omfattade framtagning av tillverkningsritningar för samtliga hotellrum som tillverkades industriellt i Deromes husfabrik. I uppdraget ingick även produktionsteknik och produktionsutveckling för att hitta nya tillverkningsmetoder då detta var en helt ny produkt för fabriken. Hotellrummen tillverkades som moduler i KL-trä.