Arkitektur

Känsla för form och design med med välplanderade beslut för att skapa värde åt våra kunder. Vi tänker på helheten.

Konstruktion

Genom statiska beräkningar och rätt materialval kopplat till byggnadsfysiken och ekonomiska aspekter lämnar vi ifrån oss ett ingenjörmässigt hantverk.

Bygglovshandlingar

Att läsa detaljplaner kan ibland vara knepigt för den ovane. Vi presenterar genomförbara förslag och tar fram alla handlingar för bygglovsansökan.

Kontrollansvarig

Certifierad med goda kundskaper inom Plan- och bygglagen. Byggherrens rådgivare under byggtiden. Upprättar kontrollplan och medverkar på teknisk samråd. 

3D-renderingar & 3D-modell

Välplanerade 3D-renderingar som går att använda på nätet och i tryck. Gå omkring i byggnaden för att känna dess utformning och design.

BIM - Building infomation model

Simulera objektet för det möjligt att ta besult tidigare i processen, undvika dyrbara misstag och säkra ett kostnads- och energieffektivt byggande.

 

Kontakta oss