Konstruktion & Projektering

Konstruerar och projekterar hus över hela Sverige

Spara tid och pengar med oss som kan helheten

För att underlätta byggprocessen för dig som självbyggare eller entreprenör tar vi fram de ritningar och konstruktioner som behövs för att du ska kunna bygga ditt hus. Vi projekterar samtliga ritningar genom hela byggprocessen vilket ger dig som kund en enkel resa och smidig resa. Du behöver bara vara i kontakt med en part vilket minimerar risk för missförstånd och otydliga överlämningar mellan arkitekter och konstruktörer.

E-konsult projekterar och tar fram alla handlingar genom hela byggprocessen.

  • Programhandlingar
  • Systemhandlingar
  • Bygghandlingar
  • Tillverkningsritningar
  • Relationshandlingar

Vi har lång erfarenhet av hustillverkning och har arbetat med olika husfabriker som tillverkar prefab-stommar, väggelement, golvbjälklag och takkasetter. Vi kan ta fram samtliga tillverkningsritningar en prefabricerad tillverkning komplett med mängdning och kaplistor. Vi tänker på hela byggprojektet och har genom åren haft stort fokus på byggplats för att få ett rationellt husmontage. Vi har utvecklat våra montageritningar efter för byggplatsen behov.

Vi är kostnadsmedvetna och försöker alltid nyttja det mesta möjliga av byggmaterialet. Våra optimerade huskonstruktioner är anpassade efter platsens förhållande med hänsyn till snözon, vindlaster och andra kravställningar. Vi ser till helheten vilket kan göra att den billigaste konstruktionen inte alltid ger det billigaste husstommen med tanke på frakt, logistik och montage.

Vi arbetar för ett hållbart byggande så trä är till stor del det byggmaterialet vi jobbar med. Vid förstärkningar föreslår vi limträ eller stålbalkar. Vi anpassar oss efter den kravställning som finns. Att konstruera ett flervåningshus skiljer sig mycket i konstruktion jämför med att konstruera ett Attefallshus då det är andra laster och brandkrav som spelar in. De vanligaste ritningarna vi tar fram är ritningar på flerbostadshus i trä, fritidshus och villor.

E-konsult är vana att arbeta på distans vilket har lett till att vi arbetar över hela Sverige med att projektera och konstruerar hus och byggprojekt. VI har stationerade i Skellefteå.

Har jobbat tillsammans med E-konsult i många år och de levererar alltid i tid med hög nivå.

PO Landstedt
projektledare Derome Husproduktion AB