Projektledning & Byggkonsultation

Med Skellefteå som utgångspunkt

Behöver du någon byggkunnig att luta dig mot?

Med vår bakgrund inom husbyggnation, trä och produktion tar vi oss an olika uppdrag inom projektledning och byggkonsultation.

Känner du som byggherre att du behöver support i en upphandling kan du vända dig till oss. Vi är vana att sammanställa förfrågningsunderlag utifrån Beställarens önskemål samt läsa och värdera inkomna anbud. Ett bollplank till dig som Beställare för att du ska få en trygg och bra resa i upphandlingen och under entreprenadtiden.

Känner du som leverantör eller tillverkare att du behöver support i att driva fram din produkt? Vi driver projekt inom produktutveckling för leverantörer och entreprenörer som vill vidga sina vyer. Vi har ett stort kontaktnät över hela Sverige med arkitekter, konstruktörer, projektörer, entreprenörer, hustillverkare och leverantörer. Vi är därför duktiga på att samla in fakta, utveckla tekniska lösningar och skanna av vad marknaden efterfrågar.

Vi agerar som projektledare för olika byggprojekt. Vi har en stabil grund att stå på med vår goda kunskap inom entreprenadjuridik och svenska byggregler. Då vi även projekterar och agerar som kontrollansvarig kan vi komma med kreativa lösningar för att driva projektet framåt. Problemlösning och utredning av byggmetoder som inte alltid gått så bra utreder vi och föreslå åtgärder på.

Ibland är det bra med en second opinion när man sitter i en förhandling. Ett husbygge kan vara väldigt omfattande med många ämnen att hålla koll på. Det kan vara frågor om mark, grund, dagvatten, takkonstruktion, fukt osv. Vi är ditt bollplank. Det kan vara både inför avtal men även under eller efter entreprenadens utförande. Inför en besiktning eller kanske att vi tillsammans gör en förbesiktning för att säkerställa nivån.

E-konsult är vana att arbeta på distans vilket har lett till att vi arbetar över hela Sverige med att projektera och konstruerar hus och byggprojekt. VI har stationerade i Skellefteå. 

E-konsult har ett stort kontaktnät vilket var till stor hjälp för oss när vi skulle utveckla vår produktion.

Einar Marklund
ägare och VD Poro AB