Bygglovsritningar

Arkitekt och bygglovsritningar i Västerbotten och Norrbotten

Vad behövs när man ska söka bygglov?

Vilka underlag som behövs tas fram när man ska söka bygglov skiljer sig mellan olika kommuner och olika byggrätter. Är din tomt stadsnära kan dagvattnet vara en viktig punkt medan om du bygger mer lantligt kan det vara viktigare att huset passar in i landskapet.

En arkitektritning, även kallad A-ritning eller A-handling är de ritningarna som kommer tas fram och skickas in till byggnadsnämnden. När de skickats in kallar man dem bygglovsritningar.

Att ta fram en arkitektritning på en huskropp är en kreativ process som vi gör tillsammans med dig. Din idé och vision försöker vi avbilda på bästa sätt. Processen med att ta fram en arkitektritning är olika beroende på hur långt du kommit i dina önskemål när vi startar. Vissa har gjort en enkel skiss på ett papper medan vissa har hittat en färdig huskropp som man inspireras av och vill modifiera. Oavsett förarbete så sätter vi igång dialogen och arbetar utifrån det.

Vi arbetar effektivt i vårt skissarbete och tar gärna teamsmöten för att stämma av vår skiss och idé innan vi ritar allt för många timmar på nått som inte faller kunden i smaken.

E-konsult tar fram alla bygglovsritningar som efterfrågas när du ska söka bygglov. Vi är vana att tänka kreativt och skapa ett hus efter kundens önskemål samtidigt som vi följer detaljplanens kravställning. Vi lägger stor vikt vid arkitektur för att skapa trivsamma huskroppar och bostadsområden. Med vår breda kunskap inom tillgänglighet, konstruktion, hustillverkning och byggnation har vi en helhetssyn för att skapa optimerade huskroppar som är snygga och enkla att bygga. 

Vi tillhandahåller samtliga underlag till bygglovshandlingarna

  • Planritning

  • Sektionsritning

  • Fasadritning

  • Situationsplan

  • Höjdsatt markritning

  • Byggbeskrivning

Samt supportar och tar fram erforderliga underlag till tekniskt samråd som exempelvis

  • Takkonstruktionsberäkning

  • Energiberäkning

  • Teknisk sektion

Vi har ritat många bygglov på olika storts boende. Alltifrån flervåningshus till fritidshus och villor. 

Vi arbetar över hela Västerbotten och Norrbotten med kontor i Skellefteå. Tveka inte att höra av dig ifall du vill ha hjälp med ditt bygglov oavsett vilken kommun eller ort det gäller.

Då vi jobbar oregelbundna tider var det supersmidigt att E-konsult kunde ha digitala kvällsmöten med oss där vi kunde sitta hemma i tv-soffan och samtidigt se 3D-modellen på vårt hus.

Ida Stenman
Självbyggare fritidshus