Ett hus som bygger på cirkulär ekonomi och minimal miljöpåverkan

Byggherrarna Erik och Laura Vidje ville bygga ett hus som skulle vara energismart och med minimal miljöpåverkan. Det resulterade i ett runt hus som byggts av halm och lera med en stomme utav trä. E-konsult hjälpte paret med bygglovsritningarna och konstruerade den runda husstommen. Med husets unika utformning och materialval medverkade paret år 2021 i programmet Husdrömmar i SVT.

För mer information om det runda halmbalshuset se: https://rundbalshuset.se/