Konstruktion

Vi utför konstruktionsberäkningar för både om- och nybyggnationer. Vi säkerställer bärighet och stabilitet i byggnadens alla delar och till vår hjälp har vi avancerade beräkningsprogram. Utöver konstruktionsberäkningar erbjuder vi även andra beräkningar och analyser som exempelvis stegrespons i bjälklag, konstruktioners egenfrekvenser, fuktberäkningar och köldbryggeberäkningar.

Vi gör utredningar i tidiga skeden och utför programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar. Alla typer av huskonstruktioner, byggtekniska- och byggfysiska frågor, grundläggning, val och projektering av stål- och betongstommar, energi- och fuktfrågor, investeringskalkyler tar vi fram.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom konstruktion.