Bygglovshandlingar

Plan- och Bygglagen ställer idag större krav på handlingar än tidigare, och många aspekter som kommer senare i byggprocessen bör vara lösta redan från början, t.ex tillgänglighet, energiförbrukning, säkerhet.

E-konsult erbjuder hjälp att ordna alla handlingar till bygglovsansökan.

  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Fasadritning
  • Situationsplan
  • Teknisk beskrivning
  • Värmevärdesberäkning
  • Takberäkningar

Kontakta oss för att få vera mer om våra tjänster.