Arkitektur

Vi har kunskaper om byggnaders funktion, materialkunskap samt det alltmer komplicerade regelverket.

För en privatperson som vill bygga om eller bygga nytt kan processen börja med ett första möte för att stämma av önskemål, budget och inte minst vad eventuella detaljplaner föreskriver. Vi blir ett bollplank som presenterar och strukturerar era idéer och tankar. 


Vi skissar upp idéen i 3D för att kunna plandera så projektet skall bli vackert, funktionellt – och genomförbart.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom arkitektur.